Pronat Kryesore

Tirane
1 000€
Sipërfaqja:
174m2
2
3
Tirane
500€
Sipërfaqja:
70m2
1
1
Tirane
180 000€
Sipërfaqja:
204m2
2
Sarande
74 000€
Sipërfaqja:
74m2
1
2
Sarande
63 000€
Sipërfaqja:
900m2
Tirane
2 500€
Sipërfaqja:
498m2
5
4
Vlore
6 393 750€
Sipërfaqja:
25 575m2
Tirane
12 900€
Sipërfaqja:
2 150m2